A „Sárkányvíz” kristályszerkezete és az ember evoluciója

 

         Az UFO magazin 2003. Decemberi számában Sárkányvíz címmel már olvashattak a T-uránia víz különös adottságairól. Megtudhatták, hogy a víz létrejöttét a szenthelyek szent forrásainak megfejtett titka inspirálta. A szent források vize ugyanis az év 12 hónapjából, mindössze egy hónapig aktív oly módon, hogy az emberi egészségre egészen különleges hatást gyakorol. Fenti cikkben beszámoltunk a legkülönbözőbb pozitív tapasztalatokról. Most a víz hatásmechanizmusáról és a műszeres diagnosztikai vizsgálati tapasztalatokról számolunk be.       

         A víz molekulák oxigén és hidrogén atomok koherens kapcsolatából jönnek létre. Az oxigén és hidrogén elektronok elhelyezkedése a legegyszerűbb Platoni testet, a tetraeder térformát formázzák meg. Mint tudjuk, a szent geometria szabályai szerint öt szent, vagy szakrális térforma létezik, amiből az egész univerzum anyaga származtatható. És lám a víz molekulák felépítése rögtön a legegyszerűbb szent formát, a négy háromszög alakú lappal határolt térformát eredményezi. A tetraeder sarkain elhelyezkedő oxigén és hidrogén atomok között minimális a potenciálkülönbség. Ez a tény az, ami a víznek semmilyen más anyaggal össze nem vethető adottságokat biztosít. Alaphelyzetben a kis potenciálkülönbség miatt a vízmolekuláknak nem természete összekapcsolódni, ún. vízközösségeket alkotni. Természetesen spontán módon létrejönnek a tetraeder molekulák között kapcsolódások, de ezek nagyon labilisak, a következő pillanatban szét is eshetnek. Ezért mondják a vízre, hogy a benne lévő vízmolekulák rendezetlen kaotikus mozgásokat végeznek egy strukturán belül. Ezt azért fontos megérteni, mivel a természeti vizeket elfogyasztva a szervezetnek komoly munkával át kell alakítani, rendezni kell. A szakrális geometria szabályai szerinti összekapcsolódásokra kell rábírni a vízmolekulákat, ráadásul oly módon, hogy minden szervünknél más - más konfigurációk jöjjenek létre. Az emberi szervezet biológiai víz állománya ugyanis nem homogén szerkezetű. A legkülönfélébb testnedveink felépítéséhez, vagy az egyes szervek hidrátburkát képező sejtközi állomány felépítéséhez is sajátos szabályok járulnak. Gondoljuk csak meg a testtömeg 75%-a ilyen biológiai víz. Hatalmas mennyiség és a szervezettől ez az átalakító munka óriási ráfordítást követel. A keleti gyógymódok ismerik a titkot, miszerint az öt őselem uralma alá rendezi az emberi szerveket, szervrendszereket. Az öt őselem ismét meghatározza a maga szakrális térformáját.

 

         Dupla tetraeder - a Tűz elemhez

         A dupla piramis forma - a Fa, vagy  Levegő elemhez

         A hexaeder, vagy kocka forma - a Föld elemhez

         Az ikozaeder - a Víz elemhez

         A dodekaeder - az éter, vagy Fém elemhez rendelhető

 

A vicces ebben a dologban, hogy az egyes szervek sejtjeit körülölelő hidrátburkok pontosan ugyanilyen térformájú víz molekula összekapcsolódásokat mutatnak. Feltehetik a kérdést, hogy rendben van, de pl egy őselemhez több szervünk is hozzá van rendelve. Mindegyik szerv hidrátburka azonos módon képződik? Természetesen nem. A szabály az, hogy egy őselemhez tartozó szerv biológiai víz állománya az adott szakrális térforma szerint kapcsolódó vízmolekulákból építkezik, de egyszersmint ezek az összekapcsolódott molekulák még fraktálos szerkezeti összekapcsolódásokat is mutatnak.

 

Amennyiben a biológiai víz állománya maradéktalanul a fenti szabályok szerint fel tud épülni, akkor nagy valószínűséggel mindent megtettünk az egészséges élet feltételeinek. Manapság azonban a mai ember életvitele és táplálkozása miatt, közel sem tud ilyen ideális szerkezetű biológiai víz állományt produkálni. Ennek következtében a sejtek működése sem lehet rendeltetésszerű. Ekkor jönnek a betegségek és a csökkent emberi képességek és készségek minden szinten.

         A szent források aktivitásuk egy hónapja alatt és a T-uránia víz molekulaszerkezetét tekintve a szakrális geometria legszentebbnek tekintett térformát öltött vízmolekula kapcsolódási formát, a csillag dodekaeder térformát ölti fel. Ez a forma azért megkülönböztetett, mivel ebből az összes szakrális térforma kibontható. Magyarán szólva szervi szinten kizárólag az információt kell közölni, hogy milyen térformára kell bomlani a csillag dodekaeder térformának. Nincs szükség külön energiaráfordításra a rendezetlen természeti víz átalakításához. Ez az adottsága a víznek egészen különleges gyógyító erőt kölcsönöz a víznek. Nem lesz gyógyszer, de a szervezet természetes öngyógyító mechanizmusát visszaállítja, vagy legalábbis megerősíti. Így a szervezet egészében fejti ki áldásos hatását. Nincsen olyan terület, ahol ne lenne áldás a szervezet számára.

 

         Műszeres, számítógépes diagnosztikával összehasonlító mérések segítségével kimutatható a víz hatékonysága. A német gyártmányú Biopulsar Reflexograf a kéz reflexzónáinak bőrellenállási értékeit méri. Ezen paraméterek alapján von le következtetéseket az egyes szervek és szervrendszerek állapotáról. Szervgörbéket rajzol fel, amelyek az optimális értékektől való eltérések alapján von le következtetéseket. Rendelkezik még a gép egy protokollal, amely fenti paraméterek alapján megrajzolja a vizsgált személy dinamikus auratérképét. Ez az aura az ember egészségi aurája, ahol is az elemző az aura színeinek változásaiból következtet a szervek egészségi állapotaira. Ez a rendszer igen alkalmas arra, hogy összehasonlító méréseket végezzünk vízfogyasztás előtt, és egy pohár víz elfogyasztása után negyed órával.

         Most bemutatunk két mérési eredményt.

Az első vizsgált személy 56-éves üzletasszony. Túlsúlyos és igen zaklatott életmódot folytat. Auratérképe igen kaotikus. Rendkívül  magas feszültségű energetikai torlódások alakultak ki a szervezetében. Másutt pedig a kóros energiahiányok a dominánsak. Nagyon sok megbetegedésre utaló jelet hordoz az aura. Az emésztő,- és húgyuti rendszer tele van problémákkal. A hormonháztartás is az egyensúlytalanság bélyegét hordozza. Az egy pohár T-uránia víz elfogyasztása után az ismételt vizsgálat eredménye rendkívül megrázó hatású. A fej körüli elváltozások az aurában teljesen kiegyenlítődtek. A test területein is igen nagyfokú rendeződés tapasztalható. Néhány területen maradtak csak nagyobb feszültségű energiatorlódásra utaló jelek. Minden szervgörbe karakterisztikája pozitív elmozdulást mutat.

 

A másik vizsgált hölgy 40-éves marketinges szakember, enyhén túlsúlyos. Néhány évvel korábban rákos megbetegedésben szenvedett. Jelenleg orvosi diagnosztizáció szerint megbetegedése kiújult. Ebből adódóan is zaklatott idegállapotban van. Auraképe visszatükrözi ezt a nagy feszültségű állapotot energetikailag is. Zömében nagy feszültségű energiatorlódások jellemzik az auraképet. A fej területén találhatók kifejezetten energiahiányos helyek. A pohár T-uránia víz elfogyasztása után a mérés eredménye szintén egy igen szépen kiegyensúlyozott aurakép. Minden területen a nagy feszültségű helyeket felváltotta a nyugodtabb színképek és energiák. Szervgörbéin szintén a nagyfokú javulás tapasztalható.

      

         Összefoglalva a tapasztalatokat, mindenütt a kiegyensúlyozódás felé mozdult el az állapot. Általánosságban elmondható, hogy minden, nem optimálisan működő szerv görbéjét a pozitív irányba mozdította. Az éppen optimálisan működő szerv görbéje viszont változatlan maradt. Ezeken a helyeken nem avatkozott be a víz. Ez azt mutatja, hogy a víz fogyasztása semmiféle negatív tendenciákat nem indít el. Hangsúlyozni kell, hogy mindez egyetlen elfogyasztott pohár víz hatása, negyed óra után. Ha most valaki azt gondolja, hogy más készítmények hasonló eredményességgel működhetnek, ki kell ábrándítanom. Igen sok másfajta vízzel is elvégeztünk vizsgálatokat. Semelyik nem hozott megközelítő eredményt sem. Nem azért mert rosszak, hanem azért, mert ezzel a fajta hatékonysággal nem rendelkeznek. Hatásmechanizmusuk teljesen más. A szenthelyek és a T-uránia víz molekulaszerkezete birtokolja egyedül ezt a hatékonyságot. Ezt csak akkor lehet megérteni, ha tudjuk, hogy a Föld 1997. március 23-a óta hatalmas energetikai változáson megy keresztül. A folyamat még nem ért véget, de máris a rezgése sokszorosa a korábbinak. A T-uránia víz mindenkor a Föld új rezgéseit hordozza magában. Az emberre gyakorolt hatása azért ilyen nagyfokú, mivel az ember még nem képes adaptálni ezeket az új, magas vibrációjú rezgéseket. A szervezetet meg kell tanítani a Föld új rezgéstartományának a befogadására. Az egészség nagyfokú támogatásán kívül a T-uránia víz segít ezeket az új rezgéseket befogadni.

         A Biopulsar Reflexograffal végzett mérések szemmel látható hatékonyságát igazolták a T-uránia víz fogyasztásának az emberi egészség helyreállításában, illetve megerősítésében.

 

                                                                                 Harsányi László